Публічна оферта

Увага! Настійно рекомендуємо ознайомитися з текстом цієї Угоди! Використання Ресурсу можливе тільки на умовах цієї Угоди. Якщо ви не приймаєте умови цієї Угоди в повному обсязі, ви не можете використовувати ресурс autocad-lessons.com.

Ця Угода користувача (далі – «Угода») регулює відносини між адміністрацією сайту autocad-lessons.com, далі – «Адміністрація», і будь-якою особою, яка відвідує (використовує) сайт, autocad-lessons.com, далі – «Користувач».

Ця Угода є офіційною офертою фізичним або юридичним особам (Користувачам), які приймають цю Угоду, щодо використання сайту autocad-lessons.com та розміщення інформації Користувачами, на умовах цієї Угоди.

Адміністрація і Користувач спільно іменуються «Сторонами», а окремо – «Стороною».

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення особою дій по створенню облікового запису (рахунку), що означає повне і беззастережне прийняття особою всіх умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що вона має необхідну правоздатність, а також всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладення і виконання Договору відповідно до його умов.

1. Визначення та терміни

1.1. Веб-сайт autocad-lessons.com являє собою сукупність взаємопов’язаних веб-сторінок, розміщених в інтернеті за унікальною адресою (URL): https://autocad-lessons.com.

1.2. Ліцензійна угода з кінцевим користувачем – текст, опублікований в мережі Інтернет за адресою: http://autocad-lessons.com/agreement/, що дає Користувачам право розміщувати інформацію на ресурсі autocad-lessons.com.

1.3. Пропонують – офіційна пропозиція певної особи (оферента) певній особі (акцептанту), обмеженій або необмеженій кількості осіб укласти правочин (договір), із зазначенням усіх необхідних для цього умов.

1.4. Користувач ресурсу – будь-яка особа, яка прийняла умови цієї Угоди та отримує доступ до Ресурсу через мережу Інтернет.

1.5. Адміністрація – власник ресурсу autocad-lessons.com, який керує Ресурсом і взаємодіє з Користувачами, а також виконує інші дії, пов’язані з використанням Ресурсу.

1.6. Інформація – будь-яка інформація, будь-який контент, розміщений на Ресурсі autocad-lessons.com.

1.7. Рахунок (рахунок) – запис, що зберігається на Сайті, що містить інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача при наданні доступу до Сайту, інформацію для Авторизації та обліку на Сайті. Такий запис включає, але не обмежується, ім’ям Користувача та паролем (або іншими подібними засобами аутентифікації).

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Угоди є порядок використання ресурсу autocad-lessons.com, в тому числі порядок використання і розміщення користувачами інформації про нього.

3. Реєстрація, Безпека облікового запису

3.1. Реєстрація Користувача на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. При реєстрації на Сайті Користувач вводить ім’я Користувача, адресу електронної пошти та пароль, тобто. створює облікові записи.

3.2. Користувач зобов’язується відобразити в реєстраційній формі правдиву, повну і точну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.3. Користувач погоджується з тим, що безпека логіна і пароля безпосередньо залежить від їх складності (кількості і варіації символів).

3.4. Користувач погоджується з тим, що він самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності логіна і пароля, пов’язаних з його особистим кабінетом, використовуваних ним для доступу до ресурсу autocad-lessons.com. Також Користувач погоджується з тим, що він самостійно несе відповідальність перед autocad-lessons.com за всі дії, які вчиняються при використанні його (Користувача) облікового запису.

3.5. У разі, якщо Користувачеві стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його пароля, логіна або даних особистого облікового запису, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це autocad-lessons.com шляхом направлення відповідного електронного листа на адресу: admin@autocad-lessons.com.

3.6. Користувач зобов’язується не розміщувати (а в разі розміщення – самостійно нести відповідальність в повному обсязі) на ресурсі autocad-lessons.com повне ім’я, адресу електронної пошти, а також іншу особисту інформацію інших Користувачів або будь-яких третіх осіб без їх особистої згоди на такі дії.

3.7. Незареєстрований Користувач має право переглядати інформацію в публікаціях, новинах, статтях, але не має права залишати коментарі, а також мати доступ до закритих матеріалів.

3.8. Зареєстрований Користувач, виступаючи в якості постійного користувача, має право переглядати інформацію в публікаціях, новинах, статтях, має право залишати коментарі, а також має право завантажувати / переглядати інформацію в папках, в залежності від придбаних курсів, книг і т.д.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Права та обов’язки Адміністрації

4.1.1 Адміністрація зобов’язується надати Користувачеві можливість цілодобового доступу до проекту autocad-lessons.com, а також до облікового запису останнього.

4.1.2 Розміщена інформація (крім зауважень) підлягає перевірці та модерації з боку Адміністрації, після чого Адміністрація приймає рішення або про розміщення Інформації, або про відмову в її розміщенні.

4.1.3 Адміністрація зобов’язується інформувати Користувачів про зміни (доповнення) за умовами договору оферти, публікуючи нову редакцію в мережі Інтернет за адресою: http://autocad-lessons.com/agreement/

4.1.4. Всі претензії щодо достовірності та законності інформації, а також претензії щодо авторських прав на інформацію пред’являються безпосередньо Користувачеві, який розмістив цю інформацію.

4.1.5. Адміністрація має право заблокувати обліковий запис Користувача в разі порушення правил цієї Угоди користувача.

4.2. Права та обов’язки Користувача

4.2.1. Користувач зобов’язується дотримуватися правил цих Умов надання послуг.

4.2.2.Користувач зобов’язується надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (облікового запису).

4.2.3. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-яку частину ресурсу autocad-lessons.com, якщо такий дозвіл не буде надано в письмовій формі Користувачеві autocad-lessons.com.

4.2.4. Користувач зобов’язується отримати доступ до ресурсу autocad-lessons.com під своїм обліковим записом одночасно тільки з одного комп’ютера.

4.2.5. Користувач має право в будь-який час припинити використання autocad-lessons.com Ресурсу. Користувач має право видалити свій обліковий запис в будь-який час шляхом подання запиту в адміністрацію autocad-lessons.com.

5. Персональні дані

5.1. Розміщуючи персональні, інші дані та інформацію на ресурсі autocad-lessons.com Користувач погоджується з тим, що Адміністрація autocad-lessons.com (та/або її уповноважені представники) буде отримувати, збирати, систематизувати, накопичувати, зберігати, уточнювати (оновлювати, змінювати), використовувати та іншим чином обробляти (в тому числі в електронному вигляді) персональні дані Користувача з метою виконання Угоди користувача.

5.2. Користувач дає згоду на передачу персональних та інших даних третім особам, в тому числі з метою їх обробки, для забезпечення функціонування ресурсу autocad-lessons.com, реалізації партнерських та інших програм за умови, що autocad-lessons.com по відношенню до режиму переданих даних аналогічна режиму, що існує на Ресурсі.

5.3. Метою обробки персональних даних Користувача є надання останнім послуг та надання можливості використовувати ресурси autocad-lessons.com, проводити рекламні кампанії, надавати таргетовану рекламу, проводити статистичні дослідження та аналіз отриманих статистичних даних, вчиняти інші дії, описані в Угоді користувача.

5.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється в період з моменту реєстрації Користувача і до моменту видалення його облікового запису. Видалення облікового запису здійснюється за письмовою заявою Користувача і автоматично тягне за собою видалення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач погоджується з тим, що autocad-lessons.com буде направляти кореспонденцію на адресу Користувача на вказану ним адресу електронної пошти, інформацію про акції, що проводяться autocad-lessons.com і його партнерами та іншу інформацію.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Адміністрація сайту гарантує, що володіє веб-сайтом autocad-lessons.com на законних підставах, має право використовувати його відповідно до умов цього Договору і має всі необхідні права на розміщення інформаційних матеріалів на зазначеному Інтернет-сайті (Ресурсі).

6.2 Адміністрація шляхом модерації стежить за коректністю розміщеної Користувачем Інформації, але не несе відповідальності за недотримання вимог законодавства, зазначених у п. 6.3. цього Договору оферти.

6.3 Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про охорону авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованими вище, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

6.4. Користувач визнає, що особа, яка надала таку інформацію, несе відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись ними: файли даних, тексти і т.д.), до якої вона може мати доступ в рамках ресурсу autocad-lessons.com.

6.5. Користувач погоджується з тим, що інформація, надана йому в рамках Autocad-lessons.com Ресурсу, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на autocad-lessons.com. Користувач не має права змінювати, здавати в оренду, здавати в оренду, позичати, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого Контенту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені в письмовій формі власниками такого Контенту відповідно до умов окремої угоди.

6.6. Щодо текстових матеріалів (статей, публікацій, які знаходяться у вільному доступі для громадськості на ресурсі autocad-lessons.com), то допускається їх розповсюдження за умови, що дається посилання на autocad-lessons.com, які написали цей текстовий матеріал.

6.7. autocad-lessons.com не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які втрати або шкоду, понесені Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Контенту та інших комунікаційних даних, що містяться на Ресурсі autocad-lessons.com або передані через такий Ресурс.

6.8. autocad-lessons.com не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок: використання або неможливості використання сайту або окремих сервісів; несанкціонований доступ до повідомлень Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої сторони на сайті.

6.9. Положення цієї Угоди не виключають і не обмежують відповідальність autocad-lessons.com за заподіяння збитків в тій мірі, в якій така відповідальність не може бути виключена або її дія не може бути обмежена чинним законодавством.

6.10. autocad-lessons.com не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на ресурсі autocad-lessons.com, включаючи, але не обмежуючись, інформацію, захищену авторським правом, без явної згоди власника авторських прав.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням цього Договору, Сторони застосовуватимуть досудовий порядок вирішення спору. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів він буде переданий Сторонами в Арбітражний суд Москви.

8. Зміни в Умовах надання послуг

8.1. Зміни та доповнення до цієї Угоди користувача набирають чинності з моменту їх опублікування за адресою http://autocad-lessons.com/agreement/.

8.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що якщо він використовує Сайт після дати внесення відповідних змін до цієї Угоди, це буде розцінено як факт прийняття Користувачем нової Угоди.

8.3.Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до Угоди користувача, внесених Адміністрацією autocad-lessons.com, що означає відмову Користувача від використання Сайту.

9. Остаточні умови

9.1. З усіх питань і претензій Користувачі можуть звертатися за адресою: admin@autocad-lessons.com.

9.2. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди є недійсними або такими, що не підлягають виконанню, це не впливає на дійсність або застосовність решти положень.

9.3. До цього Договору застосовується законодавство України.

9.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, партнерських відносин, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

9.5.By погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач (або представник Користувача, в тому числі фізична особа, належним чином уповноважена укладати Угоду від імені Користувача) підтверджує і гарантує Адміністрації autocad-lessons.com, що:

9.5.1. Користувач вкаже достовірну інформацію про себе, в тому числі і при створенні облікового запису (облікового запису).

9.5.2. Користувач:

– повністю ознайомлений з умовами Договору оферти;

– повністю розуміє предмет Договору оферти;

– повною мірою розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цього Договору.

9.6. Договір оферти набирає чинності з моменту згоди Користувача з умовами цієї Угоди (на момент створення облікового запису, облікового запису), дія якого не обмежується цим Договором оферти.

З повагою, Autocad-lessons.com адміністрування ресурсів

Item added to cart.
0 items - $0