Політика конфіденційності

Проекти, що входять до складу порталу autocad-lessons.com (далі – Проекти), є освітніми інтернет-ресурсами.

В рамках цих Проектів збираються персональні дані клієнтів, які необхідні для обробки і доставки замовлень, зроблених замовниками. Також в рамках Проектів ви можете безкоштовно підписатися на навчальні курси, де також збираються персональні дані при підписці.

Перед введенням своїх даних у форму підписки або у формі замовлення, а також перед написанням листів до служби підтримки ознайомтеся з умовами політики конфіденційності.

Цей договір про конфіденційність розроблений відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів законодавства України, що регулюють правовідносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також право громадян на невтручання в приватне життя та право на самовираження.

Проекти, піклуючись про розвиток відносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення захисту Ваших персональних даних, з метою усунення можливих протиріч і непорозумінь підготували цю Угоду про конфіденційність (Політику конфіденційності), далі – Політику конфіденційності, а також умови використання сайту https://autocad-lessons.com, далі – Сайт. Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, оскільки ця сторінка не єдина, яка потрібна для читання цієї сторінки. інформація, що міститься в ньому, важлива для Вас як Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту є уповноваженими працівниками з управління сайтом, що діють від імені Проектів, які організовують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до конкретної або ідентифікованої фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» є обов’язковою вимогою до Адміністратора або іншої особи, яка має доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої правової підстави.

1.1.5. «Користувач Сайту» – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує Сайт autocad-lessons.com.

1.1.6. “Cookies” – це невеликий фрагмент даних, що відправляється веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, які веб-клієнт або веб-браузер кожен раз відправляє на веб-сервер в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. “IP-адреса” – це унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудований за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Використовуючи сайт або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та /або здійсненні покупки, при запиті на завантаження пропонованої продукції і при підписанні на розсилку, користувач підтверджує, що він згоден на обробку персональних даних, а також на те, що він є повнолітнім.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації Сайту на обробку отриманої інформації, в тому числі на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою діяльності, спрямованої на формування бази даних учасників, складання статистичних звітів, проведення маркетингових досліджень, а також взаємодію з користувачем. у тому числі через телекомунікаційні мережі, у тому числі відправлення SMS-повідомлень та електронної пошти, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація Сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: розсилку, електронну пошту, інтернет і т.д.

2.4. Персональні дані, дозволені до обробки відповідно до цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються ними, наступну інформацію:

2.4.1. повне ім’я користувача;

2.4.2. контактний номер телефону Користувача;

2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.4.4. адреса доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональна інформація Користувача використовується в наступних цілях:

3.1.1. ідентифікація Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товарів дистанційно.

3.1.2. надання Користувачеві ефективної підтримки клієнтів;

3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;

3.1.4. зв’язок з Користувачем, в тому числі відправка повідомлень, запитів і інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

3.1.5. підвищення якості Послуг, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і сервісів;

3.1.6. надання інформації про товари та послуги, про акції, реагування на запити, а також на виконання зобов’язань перед споживачами товарів (послуг);

3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. КАТЕГОРІЇ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

4.1.До категорій Персональних даних, зібраних сайтом (самостійно або за посередництва третіх осіб), відносяться: Файли cookie і Дані про використання мережевих ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть бути надані Користувачем самостійно або їх збір може бути автоматично здійснений сайтом при його використанні. Якщо не вказано інше, сайт https://autocad-lessons.con використовує файли cookie (або інші інструменти відстеження) для ідентифікації Користувачів і запам’ятовування глобальних налаштувань, встановлених ними виключно з метою надання послуги, необхідної Користувачеві.

4.3. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, які використовують сайт, і підтверджують, що мають згоду третьої сторони на надання Даних Володільцю.

5. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень у часі, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам телекомунікацій, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, в тому числі з доставкою Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. з’ясувати, чи зберігалися їхні Персональні дані;

6.1.2. зв’язатися з Адміністрацією сайту для з’ясування їх змісту і походження;

6.1.3. перевірити їх точність або попросити доповнити;

6.1.4. видаляти, оновлювати або виправляти свої Персональні дані;

6.1.5. перетворитися в формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються з порушенням законодавства;

6.1.7 протидіяти їх обробці з усіх без винятку правових підстав.

6.2. Відповідні запити слід направляти в адміністрацію сайту за адресою, вказаною в контактних даних на сайті.

7. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про ваші відвідування наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різноманітних технологій, однією з яких є файли cookie. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть зберігатися на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Файли cookie використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), для виявлення найбільш цікавих і відвіданих тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та використання сайту, без збору будь-якої особистої інформації. Також файли cookie можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного у користувача досвіду взаємодії з сайтом і його переваг. Згодом ця інформація дозволяє поліпшити користувацький досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Портал autocad-lessons.com вживає необхідних організаційно-технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до autocad-lessons.com веб-сайту. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач переходить на ресурси третіх осіб, Адміністрація не несе відповідальності за його дії.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в законних цілях в судовому порядку або на етапах, що призводять до можливого звернення до суду у зв’язку з тим, що сайт або сервіси були використані неналежним чином.

Користувачеві відомо, що Адміністрація сайту може бути змушена надати персональні дані на вимогу державних органів.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. На додаток до інформації, що міститься в цій політиці конфіденційності, сайт може надавати Користувачеві, за запитом, додаткову і контекстну інформацію, що стосується конкретних сервісів і послуг або збору і обробки Персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту і його обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть зберігати файли, в яких фіксується взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати для цієї мети інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

10.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити використання сайту і може вимагати від Адміністрації Сайту даних видалити його Персональні дані.

Item added to cart.
0 items -