Криві розщеплення

Щоб розділити криву або відрізок прямої лінії на 2 частини у вказаній точці, натисніть кнопку “Розділити криву” . Для цього у вікні графіки потрібно виділити криву і вказати точковий роздільник кривої. Якщо крива закрита (наприклад, еліпс), то для розбиття на розділи необхідно послідовно вказати 2 точки роздільника.

Обрізайте криві і подовжуйте прямі лінії. Видалення фасок і патронів

Обрізані криві виконуються за допомогою команд, меню редактора → Видалити →частину кривої, Частина кривої між 2 точками, Редактор → Вирівняти криву вздовж межі, Редактор → Подовжити до найближчого об’єкта і Редактор → Видалити → Фаску/Округлення або за допомогою аналогічних команд Крива усічення , Крива усічення з 2 точками , Вирівняти до межі , Розширити до найближчого об’єкта і Видалити фаску / округлення на панелі інструментів “Редагування”.

деформація об’єктів

Ви можете деформувати об’єкт у COMPASS-ZD за допомогою команд меню редактора → викривлення → панорамування, повороту та масштабування або за допомогою аналогічних команд Shift, Rotation Warp та Scale Warping на панелі інструментів “Редагування”. Коли ці команди працюють, можна вводити від’ємні значення для відстаней і кутів.

Довільне копіювання та масиви об’єктів

Копіювання виділеного об’єкта (групи об’єктів) в COMPASS-ZD здійснюється через команди меню Редактор → Копіювати → Індикація, Крива, Коло, Сітка і Концентрична Сітка або за допомогою аналогічних команд Копіювати , Копіювати за кривою , Копіювати за колом , Копіювати за концентричною сіткою і Копіювати за сіткою на панелі інструментів “Редагування”.
Коли ці команди працюють, можна вводити від’ємні значення для відстаней і кутів. Майже кожна команда копіювання має вкладку “Атрибути”, на якій

Повертання об’єктів

Ви повертаєте виділений об’єкт (групу об’єктів) у COMPASS-ZD за допомогою команди меню “Редактор” → “Повернути” або за допомогою аналогічної команди “Повернути” на панелі інструментів “Редагувати”.
Для здійснення обертання координати першої базової точки, навколо якої буде виконуватися обертання, спочатку вказуються в графічному вікні або на панелі параметрів

Копіювання властивостей (параметрів) об’єкта

Ви можете переміщати параметри з одного об’єкта на інший через меню редактора → Копіювати властивості або за допомогою аналогічної команди “Копіювати властивості” на панелі інструментів “Стандартні”. Для цього ви спочатку виділяєте вихідний об’єкт властивостей, а потім вказуєте об’єкт успадкування властивостей. На цьому команда не закінчується, і програма пропонує виділити інші об’єкти, які успадковують з властивостей.
Властивості (структуровані параметри) об’єктів також доступні в меню «Редактор властивостей» або за допомогою кнопки «Властивості» на панелі інструментів «Стандартні».

Редагування об’єктів

Використовуйте команди на панелі інструментів “Редагування”, щоб змінити розташування, геометрію та інші параметри раніше створених функцій. Команди редагування в COMPASS-ZD доступні через меню «Редактор», а також з панелі інструментів «Правка», яка за замовчуванням знаходиться на компактній панелі інструментів.

Розміщення координаційних осей

Побудова позначень вузлів здійснюється через меню Tools → Позначення для побудови → вісь прямої координації, осі координації дуги і кругової координаційної осі або за допомогою команд вісь прямої координації, осі координації дуги і кругової осі координації на панелі приладів Позначення для побудови.

Побудуйте номери вузлів, виноски та фігурні дужки

Щоб встановити символ номера вузла, спочатку потрібно вказати центральну точку символу. Далі вкажіть текстову частину символу номера вузла в полі «Текст». Коли ви клацнете текстове поле, з’явиться діалогове вікно Введення тексту, яке заповнить текстове поле номером вузла. Якщо натиснути клавішу Enter після номера вузла, з’явиться другий рядок запису тексту (під горизонтальною смугою). Ви можете видалити другий рядок, просто видаливши текст за допомогою клавіші Backspace. Запис тексту завершується натисканням кнопки OK.

Будують вузлові позначення. Команда Позначення вузла.

Позначення вузлів будуються за допомогою команд «Інструменти → позначення для побудови → позначення вузла» та «Позначення вузла» в меню «Розділ» або за допомогою команд «Позначення вузла» та «Позначення розділів» на панелі інструментів «Символи побудови».
Щоб встановити символ вузла, необхідно спочатку вказати центральну точку обмежувального кола. Потім потрібно вказати другу точку-межу кола.

Гербова побудова. Команда “Марка”

Побудова штампа здійснюється за допомогою меню «Інструменти → позначення побудови» → штампів/позиційних позначень → «Без лінії виноски», з виносною лінією та on line, або за допомогою команди Mark/Positional Позначення без лінії виноски, позначення знака/позиції з виносною лінією та позначення знака/позиції в рядку на панелі інструментів «Символи побудови».

Налаштування креслення SPDS

Елементи креслення конструкції, такі як штампи, позначення вузлів, номери вузлів, віддалені написи, фігурні дужки і осі координат, в програмі COMPASS-3D будуються відповідно до SPDS через меню Tools → Позначення для побудови, а також з панелі інструментів Позначення для побудови, які можна викликати, клікнувши правою кнопкою миші по компактній панелі інструментів і вибравши її в контекстному меню.

Практика двовимірного проектування

Створіть новий документ, вибравши тип креслення. За замовчуванням буде створено креслення формату А4. Щоб змінити формат на A3 (горизонтальний) у рядку меню, виберіть «Інструменти → параметри» та вкажіть необхідний формат.
Для зручності малювання ми включимо сітку, натиснувши на кнопку і налаштувавши сітку, натиснувши на стрілку, розташовану праворуч від кнопки і вибравши Параметрів Configure. У вікні встановіть для кроку сітки значення 5.

Створення посилань із символів на технічні вимоги

При побудові технічних вимог іноді доводиться посилатися на номер позиції, символ маркування в кресленні або інший символ. Також виникає необхідність при побудові символу розділу звертатися до позначення виду в цьому розділі і т.д. Цю роль в КОМПАС-ЗД виконують референси. Це своєрідні зв’язки між об’єктами малювання, які призводять до автоматичного оновлення певних текстових нотаток. Поява посилання в тексті об’єкта малювання характеризується розфарбовуванням тексту в синій колір. Непрацююче посилання в тексті об’єкта малювання характеризується розфарбовуванням тексту в червоний колір. Ці кольори існують лише для поточного шару (фрагмента) креслення та для поточного вигляду. Посилання, створені в інших шарах або видах, не забарвлюються з звичайного тексту.

Вставка ліній обриву геометрії

Вироби, що мають постійний або природно мінливий перетин (вали, ланцюги, прутки, фасонні вироби, шатуни і т.д.), по ЕСКД ГОСТ 2.305-68, дозволяється зображати з розривами геометрії. У COMPASS створення ліній розриву геометрії здійснюється за допомогою кнопок “Інструменти → позначень” → “Лінія розриву” → “Хвиляста лінія” або “Інструменти → розмітки” → лінія розриву → “Лінія перегинів”, а також за допомогою команд “Хвиляста лінія” або “Лінія з перегинами” на панелі інструментів “Позначення”.

Платні відеокурси по КОМПАС-3D

Item added to cart.
0 items -